Vô tướng

Vô tướng
13/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Hãy trở lại để thấy cõi niết bàn tịch tịnh đang sẳn có bên trong tâm thức của mình. Hãy thường xuyên hiện hữu bên trong hình hài mình và lắng nghe sự tịch tịnh ấy. Nền tảng của tất cả hình tướng chính là vô tướng. Tỉnh giác cũng là vô tướng!

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận