Tử tế

Tử tế
17/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Lời nói hoặc hành động tử tế xuất phát từ lòng tử tế. Để có được lòng tử tế mà không phải là hành vi nhằm thu phục nhân tâm cần phải có nhận thức đúng.

Con đường duy nhất để có được nhận thức đúng là quay lại trực nhận bản tánh thật bên trong bạn.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận