Tự do

Tự do
01/08/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Khổ đau hay lạc thú của cuộc người suy cho kỹ vẫn chỉ là cảm xúc hoặc cảm giác và chính tham muốn đạt được hay vượt qua chúng làm nguyên nhân phát sanh.

Nếu sáng suốt để nhận ra đằng sau tất cả những tâm tư ấy là cội nguồn tịch lặng thì sẽ có tự do.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận