Trưởng thành

Trưởng thành
04/12/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Dù kinh nghiệm qua nhiều hoàn cảnh nhưng vẫn chưa nhận ra sự hoàn hảo có sẳn bên trong thì bạn vẫn còn phải học thêm những bài học từ ngôi trường cuộc đời.

Khi bạn thật sự cảm ơn những đau khổ chồng chất nơi mỗi bước chân qua thì bạn đã trưởng thành.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận