Trở về chính mình

Trở về chính mình
11/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Hãy trải nghiệm cuộc sống ở nhiều phương diện, một khi bạn kinh qua thất bại hay đạt được nhiều thứ trong cuộc đời và bạn thấy được sự thật mục đích hướng ra bên ngoài không thể thỏa mãn được bạn. Bấy giờ con đường trở về chính mình là cứu cánh!

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận