Trân trọng những khoảnh khắc đang là

Trân trọng những  khoảnh khắc đang là
17/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Những gì thuộc về hình tướng hoặc phát sanh từ hình tướng đều phải chịu thay đổi và rồi cuối cùng cũng sẽ biến mất.

Vậy hãy sống và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại vì chỉ có hiện tại là cánh cửa duy nhất kết nối ta với sự sống diệu vợi.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận