Trà thiền

Trà thiền
30/01/2018, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

Xin mặc áo thiên thu
Nâng chén trà Pháp nhủ
Nếm tuệ hương vô trụ
Xuôi dòng chảy vô ưu
 
Kìa ánh nắng ban mai
Ngọn gió đông tàn phai
Khách trần đi rồi đến
Mỉm cười bước khoan thai!
 
 (NT)
Đã uống cạn chén đời
Vui thế sự đầy vơi
Cùng vầng trăng nguyên thủy 
Bửu Long một góc trời. 
 
Vang tiếng cười Thiền sư. 
Nhập vô thường cuộc lữ 
Thả trôi dòng vô tự 
Bên chung trà chân như. 
 
Viên Hướng

 

Gửi bình luận