Tin Phật Giáo

Ý nghĩa Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559 (DL.2015)
29/05/2015

GN - Cách đây 2.639 năm, tức năm 624 trước Tây lịch, một sự kiện vĩ đại, hy hữu đã xảy ra tại Ấn Độ cổ đại: Mặt đất rung chuyển theo sáu cách, hoa trời tuôn rơi, nhạc trời lừng vang trong ánh vàng rực rỡ, chúng sinh trong ba cõi được tắm mình trong hào quang bi trí của đấng Pháp vương tối thượng - Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đản sinh dưới cây vô ưu, vườn Lâm-tỳ-ni, gần thành Ca-tỳ-la-vệ.Đọc tiếp...

Những câu nói nổi tiếng của thiền sư Thích Nhất Hạnh
08/12/2014

Namo Buddhaya . Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một vị Tăng tài đương đại, với từ tâm (metta), nguyện cầu ngài an lành để luôn là nơi bóng mát cho các hàng Phật tử nương tựa. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Thiền sư Thích Nhất Hạnh vô lượng an lành. Tỳ khưu Chơn hữu.Đọc tiếp...

ĐỊNH CHẾ LẠT MA HÓA THÂN “ĐÃ HẾT THỜI”

Trọng Thành (RFI)
20/09/2014

Trả lời báo Đức, ngày 07/09/2014, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, tuyên bố ông muốn là nhà lãnh đạo tâm linh cuối cùng của định chế Lạt Ma hóa thân. Việc từ bỏ định chế Lạt Ma hóa thân có thể là một giải pháp cho phép Tây Tạng gia tăng dân chủ hóa và thoát khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh.Đọc tiếp...

THẤY NGAY LẬP TỨC

(Con đường duy nhất: Ekayāna)

Minh Đức Triều Tâm Ảnh
11/08/2014

Có một bài kinh nằm trong hai thời khóa công phu, tụng mãi, tụng hoài mấy chục năm trường mà tôi vẫn hiểu mơ mơ, hồ hồ. Cho đến khi tu tập thiền minh sát thì tôi mới thật sự hiểu, không phải hiểu nữa mà là bắt đầu “thấy” ra! Đó là đoạn kinh nói về 5 đặc tính của Pháp, như sau: “- Svākkhāto Bhagavatā Dhammo Sandiṭṭhiko, Akāliko, Ehipassiko, Opanayiko, Paccattaṃ veditabbo viññūhī ’ti”. (1) Nghĩa:Đọc tiếp...