Tỉnh thức

Tỉnh thức
15/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Thay vì chờ đợi Đức Phật xuất hiện để cứu độ, sao không tỉnh thức với thực tại để biết được tâm tỉnh thức cũng chính là Đức Phật đang thị hiện.

Càng hy vọng mong cầu tìm thấy cái toàn hảo bên ngoài thì càng thất vọng vì không thể cầu mà có được.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận