Tinh tấn

Tinh tấn
17/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Tinh tấn là liên tục buông các đối tượng bên ngoài & tâm trí đang miên man để trở về hiện hữu bên trong thân, chánh niệm là trọn vẹn với sự sống trong mọi tình huống ngay ở đây, tỉnh giác là sáng suốt thấy rõ các pháp như nó đang là !

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận