Tĩnh lặng

Tĩnh lặng
15/06/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Tĩnh lặng là nền tảng của mọi âm thanh, vô tướng là cội nguồn của tất cả hình tướng. Tĩnh lặng và vô tướng cũng chính là nguyên lý của vũ trụ và cũng chính là chân tâm của bạn. Hãy lắng nghe tĩnh lặng và thấy rõ vô tướng từ trong sâu thẳm của chính mình.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận