Tỉnh giác chánh niệm

Tỉnh giác chánh niệm
05/12/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Trên bề mặt cuộc sống, mọi biểu hiện qua hình tướng đều có ẩn bản chất vô tướng.

Hãy trở về nơi sâu thẳm nhất trong bạn, nơi mà mọi âm thanh đều thinh lặng để nhận ra cội nguồn yên bình muôn thuở.

Nhớ thân ở đâu tâm ở đó với tỉnh giác chánh niệm.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận