Tỉnh giác

Tỉnh giác
09/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Biết mình đang suy nghĩ miên man là lúc ấy bạn đã có tỉnh giác, điều này giúp ta thoát ra những ảo tưởng trong đầu. Đây cũng có thể gọi là giải thoát tạm thời khỏi ảo tưởng và ảo giác.

Liên tục quay về chánh niệm tỉnh giác để thoát khỏi ràng buột tâm trí.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận