Tỉnh giác

Tỉnh giác
09/06/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Mỗi khi hiện hữu với tỉnh giác, bạn sẽ dễ dàng thấy tâm trí mình luôn phản ứng, đánh giá, phán xét hoặc dính mắc đối tượng.

Thường thì những khổ lụy do bản ngã đồng nhất với tâm trí ấy tạo ra năng lực tiêu cực chi phối cuộc sống và cứ lặp lại mãi.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận