Tiếng vỗ của một bàn tay

Tiếng vỗ của một bàn tay
22/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Sinh Hoạt Thiền

Bạn có nghe được "tiếng vỗ của một bàn tay"? Công án thiền này muốn đưa bạn quay lại lắng nghe và thấu suốt sự tịch lặng từ trong sâu thẳm của bạn - nơi mà ở đó mọi tiếng động, khái niệm,cảm giác và cảm xúc của bản ngã không còn tạo nên ảo giác.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận