Thực tại

Thực tại
13/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Thực tại là bản thể của vụ trụ, mọi hiện tượng là hình tướng ảo tưởng. Bạn không phải sợ bản ngã chính mình, quay lại để thấy được con người thật của mình. Trong thực tại mọi vấn đề khổ đau được thấu suốt, an ổn vô cùng, tịch nhiên tự tại.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận