Thực hành Bát Chánh Đạo

Thực hành Bát Chánh Đạo
05/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Thực hành Bát Chánh Đạo là sống tỉnh thức và trọn vẹn trong thực tại, sẽ làm phát sanh tịnh nhãn và chơn trí - nguồn bình yên, mục đích an lành đã sẳn có bên trong bạn.

Chánh Pháp chỉ có duy nhất một hướng, đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết Bàn.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận