Thơ Xuân

Happy New Year 2019
Thơ Xuân
01/01/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

Xuân đi xuân đến xuân nối xuân

Tự tại an nhiên giữa cuộc trần

Mùa xuân tươi thắm hương thơm ngát

Chúc xuân viên mãn - mỹ, đức, chân

TK. Chơn Hữu

 

 

 

Gửi bình luận