THIỀN tÂM

THIỀN tÂM
16/08/2018, viết bởi An Nguyên, danh mục Thơ Văn

Đọc Xuôi :
 
Thiền tâm… chủ khẩu… tịnh vô ngôn, 
Đạo liễu như chân định pháp môn.
Hiền-ác biệt phân… đâu khổ ải !
Trí-ngu chung chịu… đó đau buồn !
Phiền ưu có biết… nào căn gốc ?
Phước hạnh là sao… rõ cội nguồn ?
Huyền diệu tánh không, sinh tử diệt,
Thuyền mê lụy sắc bể vùi chôn.
 

 

Đọc Ngược :
 
Chôn vùi bể sắc… lụy mê thuyền,
Diệt tử, sinh không, tánh diệu huyền.
Nguồn cội rõ sao… là hạnh phước ?
Gốc căn nào biết… có ưu phiền ?
Buồn đau đó… chịu chung ngu-trí !
Khổ ải đâu… phân biệt ác-hiền !
Môn pháp định chân như liễu đạo,
Ngôn vô, tịnh khẩu, chủ tâm thiền.
 
Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

Gửi bình luận