Thiền

Thiền
17/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Sinh Hoạt Thiền

Tập ngồi thiền vào mỗi buổi sáng để bắt đầu một ngày mới, đem lại cho bạn nguồn năng lượng thanh thoát, tâm bạn sẽ dễ dàng trực nhận niềm an bình vô tận đã có sẳn từ bên trong của mình. Tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác là điều quan trọng mọi lúc nhé!

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận