Thiền

Thiền
13/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Sinh Hoạt Thiền

Thiền là đưa tâm trở về với hiện tại đang là để tỉnh thức khỏi những dòng suy tư miên man trong đầu.Thiền không phải tập trung định tâm vào một khái niệm để lãng quên thực tại, khi trụ vào một tưởng thì sẽ không thấy được sự sống động của pháp.

TK Chơn Hữu

     

 

Gửi bình luận