Theo gót chân xưa

Theo gót chân xưa
08/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Thơ Văn

Bạn tôi cùng trang lứa

Hằng ngày luôn tất bật

Người chăm lo gia đình

Người lo toan sự nghiệp

Riêng tôi đã dừng lại

Bên cửa Phật từ bi

Học đạo và hành trì

Những lời đức Phật dạy

Không sát sanh hại vật

Không trộm cắp của người

Không dâm dục dối lừa

Không rượu bia say xỉn

Biết chuyển hóa tham lam

Làm chủ tâm sân hận

Si mê liền tan biến

An lạc ngay hiện tiền

Đời vô thường ngắn ngủi

Thoáng chốc đã bạc đầu

Lời Phật dạy khắc sâu

Ngày đêm siêng tu học

Chớ để tâm chìm đắm

Vào năm dục ở đời

Không vướng mắc ràng buộc

Đam mê trước sáu trần

Thực tập sống chánh niệm

Trau dồi đức từ bi

Thường niệm hạnh xả ly

Thân tâm được tự tại

Nhớ đức Phật khi xưa

Lúc còn là thái tử

Không màng đến danh lợi

Xa vợ và con thơ

Vào rừng sâu thăm thẳm

Quyết chí chứng đạo mầu

Chỉ đường cho nhân thế

Thoát biển khổ trầm luân

Phước duyên làm thân người

May mắn được học đạo

Nay quỳ dưới chân Phật

Con nguyện gắng tu hành

Không hơn thua với đời

Không tị hiềm ganh ghét

Luôn nhẫn nhịn hoan hỷ

Trước nghịch cảnh trái ngang

Giới luật khéo nghiêm trì

Không vẩn đục phạm hạnh

Hướng đến tuệ giải thoát

Là mục đích tối cao

Phật ơi! Con biết là

Đường đi nhiều gian khó

Nhưng sẽ không từ bỏ

Vì có Phật bên con.

Tâm Duyên

Gửi bình luận