Theo dấu như lai

Theo dấu như lai
03/02/2018, viết bởi An Nguyên, danh mục Góc Thư Giản

 

Theo Dấu Như Lai 
 
                                                                        Con trở về đây... theo dấu xưa 
                                                                        Ôi ! bao tha thiết nói sao vừa .
                                                                        Lòng như mở hội ngày quê cũ 
                                                                        Nghe niềm hạnh phúc thoảng hương đưa..
 
                                               Con trở về quê gặp lại Cha
                                               Thôi làm du tử kiếp xa nhà.
                                               Ưu Đàm thuở trước vừa tươi nở
                                               Nơi lòng con trỗi khúc hoan ca.
 
                                                                       Đây Vườn Lộc Uyển đạo hoằng khai
                                                                       Tiếng gầm Sư Tử Hống Như Lai .
                                                                       Ba nghìn thế giới còn rung chuyển
                                                                       Ánh Sáng Đông Phương cứu vạn loài.
 
                                               Bước đến Kỳ Viên một sớm mai
                                               Sương đêm còn đọng lối hoa nhài.
                                               Quỳ bên Hương thất dâng lời nguyện
                                               Thôi bước trầm luân, tỉnh mộng say. 
 
                                                                       Lần lên Núi Thứu sớm tinh sương 
                                                                       Đất trời thanh khiết đến lạ thường !
                                                                       Sau lưng rơi rớt bao phiền muộn
                                                                       Vui nào hơn, cất bước siêu phương .
 
                                               Văng vẳng bên trời Kinh Pháp Hoa
                                               Quyện cùng chuông mõ sớm ngân nga.
                                               Không gian phút ấy như ngừng đọng
                                              Cho lòng con rộng mở, bao la...
 
                                                                     Đoàn hành hương đến Bodh-gaya .
                                                                     Hoa Đăng thắp nến đẹp chan hòa.
                                                                     Bên Cội Bồ Đề hương khói quyện
                                                                     Lòng vui.. sao mắt lệ nhạt nhòa.!.
  
                                               Con trở về quê thỏa ước mơ
                                               Từ lâu ấp ủ đến bây giờ.
                                               Kiếp bèo trôi dạt từ vô thủy
                                               Nay đời ấm cúng hết bơ vơ.
 
                                                                   Con trở về đây dưới bóng Từ 
                                                                   Như vừa thức giấc cõi phù hư .
                                                                   Trăm năm sương khói trần gian mộng
                                                                   Sao bằng một bước hướng Chân Như....
 
 Như Nhiên - Thích Tánh Tuệ
 
Hành hương Xứ Phật OCT -2017
 
 

Hành hương chiêm bái Tứ động tâm
 
         Tứ động tâm là bốn Thánh tích thiêng liêng của Phật giáo tại Ấn Độ, ghi dấu bốn sự kiện trọng đại trong cuộc đời và sự nghiệp hoằng hóa của Đức Phật Thích Ca. Tứ động tâm gồm: Lumbini (Lâm Tì Ni) nơi Phật đản sanh, Bodhgaya (Bồ Ðề Ðạo Tràng) nơi Phật thành đạo, Sarnath (Lộc Uyển) nơi Phật chuyển pháp luân-thuyết pháp lần đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như và Kusinara (Câu Thi Na) nơi Phật nhập Niết bàn. Sở dĩ được gọi là động tâm vì bốn nơi này là Thánh địa rất linh thiêng, khiến cho khách hành hương bị xúc động, chấn động mạnh mẽ khi đến chiêm bái tại đây và từ đó tăng trưởng niềm tin, tinh tấn dõng mãnh hơn trong sự nghiệp tu tập.
         Kinh Trường Bộ I (Đại Bát Niết Bàn), trước khi nhập diệt, Đức Thế Tôn đã có lời căn dặn như sau: “Này Ananda, có bốn Thánh tích, người thiện tín cư sĩ cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính. Này Ananda, các thiện tín Tỷ kheo, Tỷ kheo ni, nam nữ cư sĩ sẽ đến với niềm suy tư: Đây là chỗ Như Lai đản sanh, đây là chỗ Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác, đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng, đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết bàn. Này Ananda, những ai trong khi chiêm bái những Thánh tích mà từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên”. Như vậy, theo lời dạy của Đức Phật, những ai có đủ duyên lành hành hương chiêm bái, đảnh lễ Tứ động tâm thì được phước báo lớn. Đặc biệt, những vị hành giả nào trong và sau khi chiêm bái Thánh tích mà thành tựu được tâm tịnh tín, tức lòng tin kiên cố không lay chuyển, bất động vào Tam bảo cùng với tâm hoan hỷ, luôn vui vẻ và an lạc nhẹ nhàng, thì chắc chắn vị ấy sẽ được sanh vào các cõi lành. Đồng thời, nếu những vị ấy phát tâm cầu giải thoát, thì việc chiêm bái Tứ thánh tích sẽ trợ duyên cho các hành giả rất nhiều trong lộ trình tu tập, nhất là sự tinh tấn và nhiếp phục tâm. Ngày nay, tại các Thánh tích này, mỗi ngày có rất nhiều chư Tăng và Phật tử ở khắp nơi trên thế giới đến hành hương chiêm bái. Mặc dù các Thánh tích Phật giáo tại Ấn đã theo thời gian trở nên hoang phế nhưng năng lượng tâm linh của Đức Phật và chư vị Thánh tăng ở những nơi ấy vẫn còn dào dạt, khách hành hương cảm nhận được sự hộ trì của Tam bảo rất rõ ràng. Đặc biệt, tại Thánh địa Bodhgaya (Bồ Ðề Ðạo Tràng) nơi Phật thành đạo dưới cội bồ đề, nhiều vị hành giả đã dừng chân khá lâu ở đây để miên mật dụng công tu tập. Theo kinh nghiệm riêng của họ, được tu tập ngay trên Thánh địa là một phước duyên, vì họ nhận được rất nhiều sức gia trì và hộ niệm của Đức Phật. Như vậy, trường hợp của quí Đạo hữu Phật tử nếu hội đủ duyên lành hành hương chiêm bái Tứ động tâm với tất cả sự khát ngưỡng của một cuộc hành trình tâm linh thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều phước báu. Chính sự chuyển hóa nội tâm sau cuộc hành hương sẽ làm thay đổi quan niệm sống, biết tỉnh thức trước tham ái, phiền não nên cải tạo được nghiệp lực. Một khi nghiệp nhân đã được thay đổi, chuyển hóa theo hướng thiện lành thì nghiệp quả sẽ tốt đẹp, viên mãn ngay trong đời này và những đời sau.
Điều cần thiết phải thành tựu trong lúc hành hương là ngoài việc thành tâm chiêm bái, đảnh lễ với hình thức bên ngoài thì trong tâm linh phải tiếp xúc và cảm nhận được sự gia trì và hộ niệm của Phật tổ. Một người hời hợt, chỉ chú trọng hình thức, tâm không chí thành, hành hương về đất Phật như một cuộc du ngoạn hay nghiên cứu lịch sử thì khó “động tâm” để thức tỉnh và chuyển hóa. Trong ý nghĩa đó, nếu chưa hội đủ duyên lành để thực hiện một chuyến hành hương về đất Phật, chiêm bái và đảnh lễ bốn Thánh tích thì chúng ta hãy hướng về Pháp thân. Pháp thân Phật có ở khắp nơi, chiêm bái và đảnh lễ Phật bằng tâm thanh tịnh của chính mình cũng giúp chúng ta thành tựu phước báo vô lượng và nhận được trọn vẹn sức gia hộ của chư Phật.
Kính chia sẻ cùng chư Tôn đức, chư Pháp hữu, quí Phật tử và toàn thể thành viên của chuyến Hành hương ''Theo Dấu Như Lai '' kỳ 10 một số hình ảnh của cuộc hành trình Tâm linh trong tháng 10 -2017 vừa được viên mãn. 
Nguyện cầu tất cả đều được vô lượng an lành trong hồng ân Tam Bảo. Kính chúc ''cả nhà'' luôn tinh tấn trên lộ trình hướng về giải thoát, và mọi sự đều được tùy tâm mãn nguyện. Xin chân thành tri ân. 
 
Nguyện đem tâm thanh tịnh
Cầu pháp giới chúng sinh
Thoát ly luân hồi khổ
Phật đạo chóng viên thành. 
 
With Metta
Thích Tánh Tuệ

Gửi bình luận