Thấy biết như thực

Dùng lý trí để tìm kiếm chân lý là điều không thể, vì tâm trí vốn bị điều kiện khái niệm không thể hiểu được thực tại vô ngã. Chỉ có sự thấy biết của tuệ giác hay trực giác mới tương thông được chân lý. Mấu chốt của vấn đề là thấy biết như thực.
Thấy biết như thực
11/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Khi có thân người thì những khổ đau về vật lý và sinh lý là đương nhiên; Cách đối trị với những nỗi khổ đau ấy là chấp nhận chúng một cách trọn vẹn.

Phần nhiều con người bị khổ đau tâm lý chi phối, ít ai biết rằng có một con đường thoát khỏi khổ đau.

Tất cả khổ đau tâm lý đều có thể vượt qua nếu chúng ta biết quay về thắp lên chánh niệm tỉnh giác từ bên trong mỗi người.

Khi nào bạn thật sự thấy những đau khổ tâm lý kia quá đủ với cuộc đời bạn, và sự thật chúng cũng không cần thiết cho đời bạn.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận