Thấy

Thấy
01/06/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Hãy khám phá tiềm năng an bình không giới hạn từ bên trọng bạn.

Hoàn cảnh sống dù có nhiều thăng trầm hỗn loạn thì hãy luôn nhớ rằng có một nơi bình yên luôn ở đó chờ bạn.

Khi thấy ra sự thật vô ngã tướng trong ta, chính cái thấy này là cứu cánh duy nhất.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận