Tết về với vùng cao

Một số hình ảnh tại SaPa
Tết về với vùng cao
07/02/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Tin Tức & Sự Kiện

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, trẻ em, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, cây, bầu trời, trẻ em, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, cây, thực vật, bầu trời, hoa, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: cây, thực vật, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, ngoài trời và thiên nhiên

 

 

Gửi bình luận