Sự thật của cuộc sống - luôn là cái đang là!

Nhận ra bản chất tịch tịnh, và từ nơi im lặng tuyệt đối ấy sẽ dễ dàng nhìn thấy đúng thật trạng của các pháp. Ngay lúc này, nguồn an nhiên tự tại mở ra, bạn sẽ thấy mọi khổ đau phiền não chỉ là ảo giác.
Sự thật của cuộc sống - luôn là cái đang là!
01/08/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

 

Sự thật của cuộc sống - luôn là cái đang là!

 

Khi thật sự lắng nghe bạn sẽ có sự thấu hiểu - nền tảng của tiếng vọng là vô thanh tịch lặng.

 

Khi chạm tới vô thanh từ bên trong, bạn sẽ tự soi sáng thực tại, và khi sống trọn vẹn với cái đang là, niềm bình yên, an lạc diệu vợi sẽ hiển hiện.

 

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận