Sự thật

Sự thật
13/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Nếu bạn nghĩ bạn cần thời gian để thấy ra sự thật thì sự thật ấy vẫn chưa thật, nó chỉ là khái niệm.Sự thật tuyệt đối phải được thấy ngay đây và bây giờ mà không phải trải qua tiến trình chờ đợi. Hãy buông mọi suy diễn và trọn vẹn với thực tại.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận