Sống tự tại

Sống tự tại
08/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Sự thật tuyệt đối chỉ được thấy bằng trực giác của mỗi người. Tất cả sự lựa chọn trên bề mặt của cuộc sống đều có giá trị bình đẳng như nhau khi ta nhận ra bài học từ những hoàn cảnh ấy; mấu chốt của vấn đề là sống tự tại trong hình hài này!

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận