Sống thiền

Sống thiền
06/08/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Sống thiền là luôn soi sáng thực tại với tâm tỉnh thức.

Những gì thật nhất của cuộc đời mỗi người có được chỉ là hiện tại ở đây và bây giờ, vậy bất cứ lúc nào tỉnh giác là đang sống thiền, chứ không phải thiền chỉ chú tâm vào một đối tượng nào.

TK Chơn  Hữu

Gửi bình luận