SỔ VÀNG CÔNG ĐỨC - XÂY DỰNG CHÙA VÀ RỪNG THIỀN TẠI ĐÀ LẠT (cập nhật: 08/06/2018)

Phương danh thí chủ cúng dường xây dựng chùa và rừng thiền Đà Lạt
SỔ VÀNG CÔNG ĐỨC - XÂY DỰNG CHÙA VÀ RỪNG THIỀN TẠI ĐÀ LẠT (cập nhật: 08/06/2018)
05/01/2018, viết bởi An Nguyên, danh mục Danh Sách Hùn Phước

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Chùa Định Quang, Thủy Phương, Hương Thủy, TT-Huế

Email: chuadinhquang@yahoo.com.vn

SỔ VÀNG CÔNG ĐỨC

Phương danh thí chủ cúng dường
xây dựng chùa và rừng thiền đà lạt

Danh sách được cập nhật vào thứ 6 hàng tuần ở hai trang web metta.vn và trungtamhotong.org. Những thí chủ dấu tên chúng tôi xin được ghi lại số tài khoản đã cúng dường.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Tỳ kheo Chơn Hữu

Chùa Định Quang, Thuỷ Phương, Hương thuỷ, TT-Huế

ĐT: 0234 3853101- 0935333455

Hoặc chuyển vào tài khoản:

Số tài khoản: 0161000876453

Tên tài khoản: Chùa Định Quang (Dinh Quang Temple)

Ngân hàng: VIETCOMBANK

Chi nhánh: Thừa Thiên Huế

Xin ghi rõ : “Cúng dường xây dựng chùa & rừng thiền”

Xin chân thành cảm ơn.

STT

Phương danh thí chủ

Thời gian

Số tiền

1        

Tuong Anh Tuan

29/12/2017

5000000

2        

Tuong Anh Tuan

30/12/2017

2000000

3        

Thien Tho

30/12/2017

200000

4        

Ẩn danh

01/01/2018

100000

5        

Ẩn danh

01/01/2017

1000000

6        

Pham Nguyen Quynh Mai

03/01/2018

5000000

7        

Ẩn danh

04/01/2018

2000000

8        

Ẩn danh

05/01/2018

2500000

9        

Ẩn danh

06/01/2018

200000

10   

Tập thể NV Wilton Tower

07/01/2018

5000000

11   

Ẩn  danh

08/01/2018

1000000

12   

Vu Thi Anh Thi – Nguyen Trong Kien

11/01/2018

3000000

13   

Ẩn danh

15/01/2018

100000

14   

Ẩn danh

19/01/2018

2000000

15   

PT. Hoài An và con gái Maya

02/01/2018

4000000

16   

GĐ Nguyen Ba Hung – Tran Thi Phan Na

19/01/2018

2000000

17   

GĐ PT Đỗ Thành Chung

22/01/2018

5000000

18   

Dong Ta Ta – Lieu Minh

26/01/2018

1500000

19   

Nguyen Thi Nhat Mai

30/01/2018

300000

20   

Nguyen Thi Thu Ha – PT Uyen Nguyen

30/01/2018

5000000

21   

Phan Van Quan

30/01/2018

500000

22   

Nguyen Nho Xuan Thanh

30/01/2018

1000000

23   

Nguyen Phuong Chi

01/02/2018

1000000

24   

Nguyễn Thị Tho

01/02/2018

2000000

25   

Nhóm Thiện Duyên

01/02/2018

1800000

26   

GDPT Phan Nguyên Đức- Nguyễn Thị Thời

01/02/2018

200000

27   

Đoàn Thị Thuận - Trương Lê Mỹ Đen

01/02/2018

500000

28   

Ẩn danh

03/02/2018

10000000

29   

Huynh Tran Que Phuong

06/02/2018

1000000

30   

Phat tu Ha Noi

06/02/2018

1000000

31   

Ngo Dinh Lam

06/02/2018

500000

32   

Pham Minh Cuong

06/02/2018

500000

33   

Nguyễn Thị Đông

06/02/2018

600000

34   

Ẩn Danh

07/02/2018

1000000

35   

Phan Van Quan

22/02/2018

1000000

36   

Ẩn danh

23/02/2018

1000000

37   

Ẩn danh

24/02/2018

500000

38   

Ẩn danh

28/02/2018

10000000

39   

Tran Van Truc

01/03/2018

400000

40   

Phan Van Quan

02/03/2018

800000

41   

GĐ Ông Nguyễn Đình Chung

03/03/2018

2000000

42   

Đại Đức Pháp Chí

03/03/2018

1000000

43   

Ẩn danh

05/03/2018

200000

44   

Ho Nguyen Minh Tan

06/03/2018

200000

45   

GD Chau Minh Khue

06/03/2018

1000000

46   

Tran Thi Thanh Phuong

07/03/2018

1400000

47   

Ẩn danh

07/03/2018

500000

48   

Ẩn danh

15/03/2018

1000000

49   

Ẩn Danh

25/03/2018

26100000

50   

Gd Trần Thị Thanh Hạnh-Nguyễn Hoàng Văn- Đặng Minh Ngọc- Lê Đức Trung (SG)

PT Tịnh Trang-Tâm Phúc (Huế)

26/03/2018

700000

51   

Ẩn Danh

28/03/2018

200000

52   

Nguyen Huynh Kim

28/03/2018

3000000

53   

Ẩn danh

29/03/2018

2000000

54   

Huynh Cong Tuan

30/03/2018

10000000

55   

Ẩn danh

30/03/2018

300000

56   

Ẩn danh

30/03/2018

200000

57   

Lam Hong Hanh

02/04/2018

2000000

58   

Doan Dieu Minh

02/04/2018

5000000

59   

Nguyen Thanh Ha

05/04/2018

2600000

60   

Phan Thi Kim Hue

05/04/2018

2000000

61   

Le Thi Y Nguyen

06/04/2018

2000000

62   

An Danh

07/04/2018

500000

63   

Ẩn danh

09/04/2018

5000000

64   

Ha Hong Tuan

09/04/2018

500000

65   

Bui Thuy Quynh

10/04/2018

1000000

66   

An danh

10/04/2018

500000

67   

An danh

10/04/2018

1000000

68   

Hoang Thi Hong Anh

13/04/2018

500000

69   

GĐ Nguyễn Hữu Huấn

13/04/2018

5000000

70   

GĐ Nguyễn Hoàng Văn

13/04/2018

300000

71   

Hoài Thương – Huyền Chinh- Thu Hương- Xuân Thức

18/03/2018

5200000

72   

Luong Thanh Thanh

17/04/2018

1200000

73   

Luong Thuy Trang

19/04/2018

100000

74   

Chu Thi Hong Bich

23/04/2018

500000

75   

Dang Hoang Minh

23/04/2018

200000

76   

Nguyen Van Tam

24/04/2018

2000000

77   

Thai Thi Hong Lien

26/04/2018

100000

78   

Nguyễn Đình Thảo

27/04/2018

4500000

79   

Ẩn danh

28/04/2018

200000

80   

Tran Ngoc Anh

02/05/2018

2000000

81   

Ẩn danh

03/05/2018

5000000

82   

Nguyen Thi Phuong

06/05/2018

1000000

83   

Ẩn Danh

16/05/2018

500000

84   

Ẩn danh

26/05/2018

200000

85   

Ẩn danh

26/05/2018

1000000

86   

Cụ Ông Trần Sanh

24/05/2018

2000000

87   

Cụ Bà Nguyễn Thị Nhiễu

24/05/2018

2000000

88   

Ẩn danh

06/06/2018

500000

89   

PT Nguyen Giac

11/06/2018

500000

90   

Nguyen Tuyet Nhung

15/06/2018

1000000

Tổng cộng

189600000

 

 

Gửi bình luận