SỔ VÀNG CÔNG ĐỨC - XÂY DỰNG CHÙA VÀ RỪNG THIỀN TẠI ĐÀ LẠT (cập nhật: 08/06/2018)

Phương danh thí chủ cúng dường xây dựng chùa và rừng thiền Đà Lạt
SỔ VÀNG CÔNG ĐỨC - XÂY DỰNG CHÙA VÀ RỪNG THIỀN TẠI ĐÀ LẠT (cập nhật: 08/06/2018)
05/01/2018, viết bởi An Nguyên, danh mục Danh Sách Hùn Phước

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Chùa Định Quang, Thủy Phương, Hương Thủy, TT-Huế

Email: chuadinhquang@yahoo.com.vn

SỔ VÀNG CÔNG ĐỨC

Phương danh thí chủ cúng dường
xây dựng chùa và rừng thiền Đà Lạ

Danh sách được cập nhật vào thứ 6 hàng tuần ở hai trang website metta.vntrungtamhotong.org. Những thí chủ dấu tên chúng tôi xin được ghi lại số tài khoản đã cúng dường. Mọi thắc mắc hoặc nhận phiếu công đức xin liên hệ thư kí dự án.

An Nguyên: 01659515884.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Tỳ kheo Chơn Hữu

Chùa Định Quang, Thuỷ Phương, Hương thuỷ, TT-Huế

ĐT: 0234 3853101- 0935333455

Hoặc chuyển vào tài khoản:

Số tài khoản: 0161000876453

Tên tài khoản: Chùa Định Quang (Dinh Quang Temple)

Ngân hàng: VIETCOMBANK

Chi nhánh: Thừa Thiên Huế

Xin ghi rõ : “Cúng dường xây dựng chùa & rừng thiền”

Xin chân thành cảm ơn.

STT

Phương danh thí chủ

Thời gian

Số tiền

     1        

Đại đức Chơn Hữu

26/12/2017

500.000.000 VND

    2        

Tuong Anh Tuan

29/12/2017

5.000.000 VND

    3        

Tuong Anh Tuan

30/12/2017

2.000.000 VND

    4        

Thien Tho

30/12/2017

200.000 VND

    5        

Ẩn danh

01/01/2018

100.000 VND

    6        

Ẩn danh

01/01/2017

1.000.000 VND

    7        

PT. Hoài An và con gái Maya

02/01/2018

36.000.000 VND
(Mỗi triệu mỗi tháng)

    8        

Pham Nguyen Quynh Mai

03/01/2018

5.000.000 VND

    9        

Ẩn danh (IBVCB.0401180793955002)

04/01/2018

2.000.000 VND

     10  

Ẩn danh (IBVCB.0501180755212002)

05/01/2018

2.500.000 VND

     11

Ẩn danh

06/01/2018

200.000 VND

     12

Tập thể NV Wilton Tower

07/01/2018

5.000.000 VND

     13

Ẩn danh

08/01/2018

1.000.000 VND

     14

Vu Thi Anh Thi  Nguyen Trong Kien

11/01/2018

3.000.000 VND

     15

Ẩn Danh

15/01/2018

100.000 VND

     16

Ẩn Danh

15/01/2018

100.000 VND

     17

Ẩn Danh

19/01/2018

2.000.000 VND

     18

GĐ Nguyen Ba Hung- Tran Thi Phan Na

19/01/2018

2.000.000 VND

     19

GĐ Pật tử Đỗ Thành Chung

22/01/2018

5.000.000 VND

     20

Dong Ta Ta  Lieu Minh

26/01/2018

1.500.000 VND

     21 Nguyen Thi Nhat Mai 30/01/2018 300.000 VND
     22 Nguyen Thi Thu Ha - PT Uyen Nguyen 30/01/2018 5.000.000 VND
     23 Phan Van Quan 30/01/2018 500.000 VND
     24 Nguyen nho Xuan Thanh 30/01/2018 1.000.000 VND
     25 Nguyen Phuong Chi 01/02/2018 1.000.000 VND
     26 Nguyễn Thị Tho 01/02/2018 2.000.000 VND
     27 Nhóm Thiện Duyên 01/02/2018 1.800.000 VND
     28 GDPT Phan Nguyên Đức- Nguyễn Thị Thời 01/02/2018

200.000 VND

     29 Đoàn Thị Thuận - Trương Lê Mỹ Đen 01/02/2018 500.000 VND
     30 Ẩn danh 03/02/2018 10.000.000 VND
     31 Huynh Tran Que Phuong 06/02/2018 1.000.000 VND
     32 Phat Tu Ha Noi 06/02/2018 1.000.000 VND
     33 Ngo Dinh Lam 06/02/2018 500.000 VND
     34 Pham Minh Cuong 06/02/2018 500.000 VND
     35 Nguyễn Thị Đông 06/02/2018 600.000 VND
     36 An danh 07/02/2018 1.000.000 VND
     37 An danh 11/02/2018 1.000.000 VND
     38 An danh 16/02/2018 1.000.000 VND
     39 Phan Van Quan 22/02/2018 1.000.000 VND
     40 An danh 23/02/2018 1.000.000 VND
     41 An danh 24/02/2018 500.000 VND
     42 An danh 28/02/2018 10.000.000 VND
     43 Tran an Truc 01/03/2018 400.000 VND
     44 Ẩn danh 02/03/2018 10.000.000 VND
     45 Phan Van Quan 02/03/2018 800.000 VND
     46 GĐ Ông Nguyễn Đình Chung 03/03/2018 2.000.000 VND
     47 Đại đức Pháp Chí 03/03/2018 1.000.000 VNĐ
     48 Ẩn Danh  05/03/2018    200.000 VNĐ
     49 Ho Nguyen Minh Tan  06/03/2018  200.000 VNĐ
     50 GD Chau Minh Khue   06/03/2018    1.000.000 VNĐ
     51 TRan Thi Thanh Phuong   06/03/2018    1.400.000 VNĐ
     52  Ẩn Danh   06/03/2018    500.000 VNĐ
     53 Ẩn danh 15/03/2018 1.000.000 VNĐ
     54

GD Trần Thị Thanh Hạnh-Nguyễn Hoàng Văn-Đặng Minh Ngọc-Lê Đức Trung(SG)

PT Tịnh Trang-Tâm Phúc (Huế)

26/03/2018 700.000 VNĐ
      55

Ẩn Danh

26/03/2018 2.610.000 VNĐ
      56

Ẩn Danh

28/03/2018 200.000 VNĐ 
      57 Nguyen Huynh Kim 28/03/2018  3.000.000 VNĐ 
      58 Ẩn Danh 29/03/2018 2.000.000 VNĐ 
      59 Ẩn Danh 30/03/2018 200.000 VNĐ
60 Huynh Cong Tuan 30/03/2018 10.000.000 VNĐ
61  Ẩn danh 30/03/2018 300.000 VNĐ 
63 Lam Hong Hanh  02/04/2018 2.000.000 VNĐ 
64  Doan Dieu Minh 02/04/2018  5.000.000 VNĐ 
      65 Nguyen Thanh Ha 05/04/2018 2.600.000 VNĐ
      66 Phan Thi Kim Hue 05/04/2018 2.000.000 VNĐ
      67 Le Thi Kim Nguyen 06/04/2018 2.000.000 VNĐ
      68 Ẩn Danh 07/04/2018 500.000 VNĐ
      69 Ẩn Danh 07/04/2018 500.000 VNĐ
      70 Ẩn Danh 09/04/2018 5.000.000 VNĐ
71 Ha Hong Tuan 09/04/2018 500.000 VNĐ
72 Bui Thuy Quynh 10/04/2018 1.000.000 VNĐ
73 An danh 10/04/2018 500.000 VNĐ
74 An danh 10/04/2018 1.000.000 VNĐ
75 Hoang Thi Hong Anh 13/04/2018 500.000 VNĐ
76 GĐ Nguyễn Hữu Huấn 13/04/2018 5.000.000 VNĐ
77 GĐ Nguyễn Hoàng Văn 13/04/2018 300.000 VNĐ
78 Hoài Thương - Huyền Chinh - Thu Hương - Xuân Thức  18/04/2018 5.000.000 VNĐ
79 Luong Thanh Thanh 17/04/2018 1.200.000 VNĐ
80 Luong Thuy Trang 19/04/2018 100.000 VNĐ
81 Chu Thi Hong Bich 23/04/2018 500.000 VNĐ
82 Dang Hoang Minh 23/04/2018 200.000 VNĐ
83 Nguyen Thanh Tam 24/04/2018 2.000.000 VNĐ
84 Thai Thi Hong Lien 26/04/2018 100.000 VNĐ
85 Nguyễn Đình Thảo 27/04/2018 4.500.000 VNĐ
87 Ẩn danh 28/04/2018 200.000 VNĐ
88 Tran Ngoc Anh 02/05/2018 2.000.000 VNĐ
89 Ẩn danh  03/05/2018 5.000.000 VNĐ
90 Nguyen Thi Phuong 06/05/2018 1.000.000 VNĐ
91 Ẩn Danh  13/05/2018 500.000 VNĐ
92 Nguyễn Thị Lành (PD: Nhật Lãm) 16/05/2018 200 USD
93 Nguyễn Thị Như Ngọc 16/05/2018 200 USD
94 Ẩn Danh 16/05/2018 500.000 VND
95 Ẩn Danh 21/05/2018 500 000 VNĐ
96

Cụ bà Nguyễn Thị Nhiễu (PD: Nhật Từ)

Cụ Ông Trần Sanh (PD: Thiện Trí)

21/05/2018 4.000.000 VNĐ
97

Ẩn danh

26/05/2018 200.000 VND
98

Ẩn danh

26/05/2018 1.000.000 VND
99

Ẩn danh

06/06/2018 500.000 VND
100

PT. Nguyen Giac

11/06/2018 500.000 VND
101

Nguyen Tuyet Nhung

15/06/2018 1.000.000 VND

   Tổng cộng

712.710.000 VNĐ

Phần trăm

7.13%

An Nguyên

 

Gửi bình luận