SỔ VÀNG CÔNG ĐỨC - XÂY DỰNG CHÙA VÀ RỪNG THIỀN TẠI ĐÀ LẠT

Phương danh thí chủ cúng dường xây dựng chùa và rừng thiền Đà Lạt
SỔ VÀNG CÔNG ĐỨC - XÂY DỰNG CHÙA VÀ RỪNG THIỀN TẠI ĐÀ LẠT
05/01/2018, viết bởi Nguyên An, danh mục Danh Sách Hùn Phước

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Chùa Định Quang, Thủy Phương, Hương Thủy, TT-Huế

Email: chuadinhquang@yahoo.com.vn

SỔ VÀNG CÔNG ĐỨC

Phương danh thí chủ cúng dường
xây dựng chùa và rừng thiền Đà Lạt

Danh sách được cập nhật vào thứ 6 hàng tuần ở hai trang website metta.vntrungtamhotong.org. Những thí chủ dấu tên chúng tôi xin được ghi lại số tài khoản đã cúng dường. Mọi thắc mắc hoặc nhận phiếu công đức xin liên hệ thư kí dự án.

An Nguyên: 01659515884.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Tỳ kheo Chơn Hữu

Chùa Định Quang, Thuỷ Phương, Hương thuỷ, TT-Huế

ĐT: 0234 3853101- 0935333455

Hoặc chuyển vào tài khoản:

Số tài khoản: 0161000876453

Tên tài khoản: Chùa Định Quang (Dinh Quang Temple)

Ngân hàng: VIETCOMBANK

Chi nhánh: Thừa Thiên Huế

Xin ghi rõ : “Cúng dường xây dựng chùa & rừng thiền”

Xin chân thành cảm ơn.

STT

Phương danh thí chủ

Thời gian

Số tiền

1        

Đại đức Chơn Hữu

26/12/2017

500.000.000 VND

2        

Tuong Anh Tuan

29/12/2017

5.000.000 VND

3        

Tuong Anh Tuan

30/12/2017

2.000.000 VND

4        

Thien Tho

30/12/2017

200.000 VND

5        

Ẩn danh

01/01/2018

100.000 VND

6        

Ẩn danh

01/01/2017

1.000.000 VND

7        

PT. Hoài An và con gái Maya

02/01/2018

36.000.000 VND
(Mỗi triệu mỗi tháng)

8        

Pham Nguyen Quynh Mai

03/01/2018

5.000.000 VND

9        

Ẩn danh (IBVCB.0401180793955002)

04/01/2018

2.000.000 VND

     10  

Ẩn danh (IBVCB.0501180755212002)

05/01/2018

2.500.000 VND

     11

Ẩn danh

06/01/2018

200.000 VND

     12

Tập thể NV Wilton Tower

07/01/2018

5.000.000 VND

     13

Ẩn danh

08/01/2018

1.000.000 VND

     14

Vu Thi Anh Thi  Nguyen Trong Kien

11/01/2018

3.000.000 VND

     15

Ẩn Danh

15/01/2018

100.000 VND

     16

Ẩn Danh

15/01/2018

100.000 VND

     17

Ẩn Danh

19/01/2018

2.000.000 VND

     18

GĐ Nguyen Ba Hung- Tran Thi Phan Na

19/01/2018

2.000.000 VND

     19

GĐ Pật tử Đỗ Thành Chung

22/01/2018

5.000.000 VND

     20

Dong Ta Ta  Lieu Minh

26/01/2018

1.500.000 VND

     21 Nguyen Thi Nhat Mai 30/01/2018 300.000 VND
     22 Nguyen Thi Thu Ha - PT Uyen Nguyen 30/01/2018 5.000.000 VND
     23 Phan Van Quan 30/01/2018 500.000 VND
     24 Nguyen nho Xuan Thanh 30/01/2018 1.000.000 VND
     25 Nguyen Phuong Chi 01/02/2018 1.000.000 VND
     26 Nguyễn Thị Tho 01/02/2018 2.000.000 VND
     27 Nhóm Thiện Duyên 01/02/2018 1.800.000 VND
     28 GDPT Phan Nguyên Đức- Nguyễn Thị Thời 01/02/2018

200.000 VND

     29 Đoàn Thị Thuận - Trương Lê Mỹ Đen 01/02/2018 500.000 VND
     30 Ẩn danh 03/02/2018 10.000.000
     31 Huynh Tran Que Phuong 06/02/2018 1.000.000
     32 Phat Tu Ha Noi 06/02/2018 1.000.000
     33 Ngo Dinh Lam 06/02/2018 500.000
     34 Pham Minh Cuong 06/02/2018 500.000
     35 An danh 06/02/2018 600.000

Tổng cộng

598.600.000 VND

Phần trăm

5.99%

An Nguyên

Gửi bình luận