Suy Ngẫm

Thực tại
18/09/2019

Tâm trí mãi chạy theo những toan tính cho tương lai hoặc hồi tưởng về quá khứ nên tạo ra vòng luân hồi phiền não và tâm trí ấy tự thấy nó không có lối thoát.Đọc tiếp...

Tỉnh thức
15/09/2019

Những gì ảo ảnh sẽ biến mất và những gì thật sẽ bất diệt. Cũng vậy, mọi hình tướng hữu vi đều bị vô thường chi phối, trừ khi bạn nhận ra được sự thật tịch tịnh vô tướng bên trong của bạn.Đọc tiếp...