Suy Ngẫm

Hạnh phúc
29/06/2019

Hạnh phúc không chỉ đến từ bên ngoài dù một phần nào đó con người đã phát minh và tìm ra những phương tiện vật chất sung mãn nhất phục vụ cho cuộc sống. Tuy nhiên, nếu con người không kết nối được với thực tại thì hạnh phúc nào cũng ẩn dấu mong manh.Đọc tiếp...