Suy Ngẫm

Mùa an cư
19/07/2019

Một mùa an cư nữa đã về, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử cũng như tất cả chúng sanh vô lượng an lành.Đọc tiếp...

Thấy biết như thực
11/07/2019

Dùng lý trí để tìm kiếm chân lý là điều không thể, vì tâm trí vốn bị điều kiện khái niệm không thể hiểu được thực tại vô ngã. Chỉ có sự thấy biết của tuệ giác hay trực giác mới tương thông được chân lý. Mấu chốt của vấn đề là thấy biết như thực.Đọc tiếp...

Buông
08/07/2019

Để thể nhập chân lý bạn phải buông xuống những điều kiện đã đồng hóa như tín lý, giáo điều, nghi lễ, khái niệm, triết lý và cả kiến thức. Nhìn vào bên trong và từ nơi không gian tĩnh lặng ấy để thấy mọi pháp đúng như nó đang là, ở ngay đây và bây giờ.Đọc tiếp...