Sanh diệt

Từ nơi im lặng tuyệt đối bạn sẽ nghe và thấy những hiện tượng sinh diệt liên tục, và sự thấy biết ấy cũng là niềm bình an đích thật đem lại ý nghĩa cho cuộc sống bạn.
Sanh diệt
27/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Không phải là thấy các pháp sinh diệt mà từ nơi không sanh diệt thấy cái sanh diệt!

 

Khổ đau hay lạc thú của cuộc người suy cho kỹ vẫn chỉ là cảm xúc hoặc cảm giác và chính tham muốn đạt được hay vượt qua chúng làm nguyên nhân phát sanh.

 

Nếu sáng suốt để nhận ra đằng sau tất cả những tâm tư ấy là cội nguồn tịch lặng thì sẽ có tự do.

 

 TK Chơn Hữu

 

Gửi bình luận