Quay lại và soi sáng thực tại

Quay lại và soi sáng thực tại
03/12/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Hướng ra ngoài hay nương tựa một điều gì trên đời đều bị giới hạn hoặc dính mắc, hoặc là đuổi theo ảo giác.

Sự thật, cái đang là có thể thấy ngay lập tức bằng cách quay lại trọn vẹn soi sáng hiện tại thì bất cứ ai cũng có thể nhưng họ không biết.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận