Quay lại nơi mình và tỉnh giác trong hiện tại

Quay lại nơi mình và tỉnh giác trong hiện tại
12/08/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Quay lại nơi mình và tỉnh giác trong hiện tại là con đường duy nhất để thoát khỏi sầu bi, thành tựu chánh trí, giác ngộ giải thoát.

Khi thấy ra sự tịch lặng đằng sau những "tâm viên ý mã" bất định bên trong bạn, đây là lúc đến bến bờ bình yên hạnh phúc.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận