Phật về

Phật về
18/05/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Thơ Văn

Năm sắc mây lành rợp biển khơi
Phật về! Nắng lụa dệt khung trời
Xua bao tăm tối, cơn mơ kiếp
Xóa bấy thương đau, giấc mộng người
Tuệ sáng soi tâm, phiền lắng dịu
Trí trong dõi niệm, khổ xa rời
Diệu kinh vằng vặc, trăng lưu bóng
Thắng pháp lung linh, chữ hiện lời
Cát bụi, chân không - tình mấy thuở
Gió sương, áo mảnh - hạnh bao đời 
Phạm vương, Thiên đế quỳ cung ngưỡng
Chiếu diệu hào quang mãi rạng ngời!

(MĐTTA)

Gửi bình luận