Pháp Môn Tuệ Quán & Giáo Lý A Tỳ Đàm (Vi Diệu Pháp) - Sư Giác Nguyên giảng tại Sydney Burmese Buddhist Vihara

Những bài Pháp Thoại Căn Bản về Pháp Môn Tuệ Quán & Giáo Lý Giáo Lý A Tỳ Đàm (Vi Diệu Pháp)
Pháp Môn Tuệ Quán & Giáo Lý A Tỳ Đàm (Vi Diệu Pháp) - Sư Giác Nguyên giảng tại Sydney Burmese Buddhist Vihara
17/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Sinh Hoạt Thiền

1. Vài nét tiêu biểu về chúng sanh và vũ trụ ( Sáng chủ nhật 03/03/2019)

 
 

2. Bốn Loại Nghiệp - Vũ Trụ & Con Người Theo Giáo Lý A Tỳ Đàm (Trưa chủ nhật, 03/03/2019)


 

9. Căn Bản Giáo Lý A Tỳ Đàm (Sáng thứ bảy, 09/03/2019)
 
 
10. Vài nét về Pháp Hành Thiền Quán (Tối thứ bảy, 10/03/2019)11. Tứ Niệm Xứ - Trả Lời Câu Hỏi (Sáng chủ nhật, 10/03/2019)
 

12. VÔ MINH TRONG 4 ĐẾ & HÀNH TRÌNH GIẢI THOÁT LÀ SỰ BUÔNG BỎ (Trưa chủ nhật, 10/03/2019)
 
 
 
13. Hỏi Đáp Phật Pháp (Tối chủ nhật, 10/03/2019)
 
 
  


 
 

Gửi bình luận