Lớp Học Tình Thương Metta

Lớp học cho trẻ nghèo
02/07/2014

Đến thôn Dạ Lê, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, hỏi sư Chơn Hữu ai cũng biết. Vị sư trụ trì chùa Định Quang này, dưới bóng bồ đề ông đã vận động, quyên góp và đem hết tâm huyết làm việc để kiếm tiền cưu mang, dạy học miễn phí, giúp đỡ cho hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn...Đọc tiếp...