Mùa an cư

Một mùa an cư nữa đã về, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử cũng như tất cả chúng sanh vô lượng an lành.
Mùa an cư
19/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Mỗi người hãy thực hành Chánh Pháp:tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác" để vượt thoát khổ đau, và hãy luôn nương tựa vào Chánh Pháp.

Chánh Pháp được Đức Phật tự mình Giác ngộ và chỉ dạy cho thế gian, Chánh Pháp ấy chỉ có một mục đích duy nhất đưa chúng sanh vượt thoát khỏi buột ràng và những khổ đau tâm lý. Hãy quay lại để thấy Chánh pháp ấy bên trong mình.

Ehi passiko!

TK CHơn Hữu

Gửi bình luận