Mở lòng

Mở lòng
19/08/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Tất cả hình tướng do vô thường chi phối, hiện hữu ấy thoáng chốc như sương. Lần lượt chia xa những người thân thiết, và rồi một ngày từ giã giấc mộng thường.

Sự thật là bạn chỉ có hiện tại này thực nhất, vậy hãy mở lòng ra với tất cả yêu thương.

TK Chơn Hữu

Image

Image

Image

Gửi bình luận