Lời giáo huấn của Đức Phật

Lời giáo huấn của Đức Phật
05/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Tất cả lời giáo huấn của Đức Phật để làm sáng rõ hai điều: khổ đau và chấm dứt khổ đau. Đau khổ thì ai cũng biết, nhưng chấm dứt khổ thì không phải ai cũng biết!

Để giải thoát khổ đau, chúng ta cấn phải quay lại và chứng ngộ điều này bên trong mình.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận