Lời Đức Phật

Lời Đức Phật
08/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Đức Phật là người chỉ đường, không phải là Đấng cứu độ.Thay vì bày tỏ thái độ cầu khấn van xin Ngài cứu độ, sao không tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác; để thấy niềm an nhiên luôn đã sẳn có trong ta!

Đức Phật dạy :"Chánh Pháp còn buông nói chi là phi pháp".

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận