Lịch trình hoằng pháp của Thầy Viên Minh từ 15/4 đến cuối năm 2013

- Từ 15 đến 25/4/2013: ở Hà Nội. Thầy sẽ giảng ở chùa Linh Thông, quận Cầu Giấy tối 16, 17 và ngày chủ nhật 21/04 (sáng và chiều). Các ngày khác giảng ở những đạo tràng khác nhau sẽ được thông báo sau mỗi buổi giảng tại chùa Linh Thông.
14/06/2014, viết bởi Đại đức Chơn Hữu, danh mục Thông Báo

- Từ 30/4 đến 26/6/2013: ở Mỹ. Thông tin cụ thể sẽ do Thượng tọa Bửu Đức, Trụ trì chùa Hương Đạo, Texas cập nhật.
- Đầu tháng 11 đến tháng 12: ở Úc. Lịch trình cụ thể do các Phật tử trong Ban tổ chức sẽ thông báo sau.

Gửi bình luận