Lễ Dâng y Kathina Tại chùa Định Quang Huế - ngày 28/10/2018

Một số hình ảnh Lễ dâng y Kathina tại chùa Định Quang Huế - ngày 28/10/2018 nhằm ngày 20/10/Mậu Tuất
Lễ Dâng y Kathina Tại chùa Định Quang Huế - ngày 28/10/2018
30/10/2018, viết bởi An Nguyên, danh mục Tin Tức & Sự Kiện

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang ăn, mọi người đang đứng và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, hoa, kính mắt và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, trẻ em, mũ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, mũ và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mũ, cận cảnh và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, trẻ em, mũ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mũ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, trẻ em, mũ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, điện thoại, mũ, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mũ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, thực vật và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, thực vật, cây, hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 17 người, đám đông và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, hoa, thực vật và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, bàn

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và món ăn

 

 

Gửi bình luận