HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK 2018 TẠI KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI

HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VESAK 2018 TẠI KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI
19/05/2018, viết bởi An Nguyên, danh mục Tin Tức & Sự Kiện

THAILAND

Vesak ThailandVesak Thailand 4Vesak Thailand 3
ĐẢO QUỐC TÍCH LAN - SRI LANKA

 


Vesak Sri Lanka 2018 6Vesak Sri Lanka 2018 5Vesak Sri Lanka 2018 4Vesak Sri Lanka 2018 3Vesak Sri Lanka 2018 2Vesak Sri Lanka 2018 1
KOREA - HÀN QUỐC

Vesak Korea 15
Vesak KoreaVesak Korea 20Vesak Korea 19Vesak Korea 18Vesak Korea 17Vesak Korea 16Vesak Korea 14Vesak Korea 13Vesak Korea 12Vesak Korea 11Vesak Korea 10Vesak Korea 9Vesak Korea 7Vesak Korea 6Vesak Korea 5
ẤN ĐỘ

Vesak Indian
INDONESIA

Vesak BorobudurVesak Borobudur IndonesiaBorobudur 2

 

Gửi bình luận