Hiện tại

Hiện tại
01/05/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Để thấy ra sự thật, đầu tiên bạn buông bỏ được mọi khái niệm do tâm trí lăng xăng tạo ra. Sự thật, thoát ly mọi giới hạn của ngôn ngữ chế định, tuy nhiên vẫn phải dùng ngôn ngữ để khai thị thế giới vô vi. Sự thật vượt lên mọi lý luận suy diễn.

Hiện tại là điều tâm trí thường né tránh, những suy nghĩ mung lung về quá khứ hoặc tương lai để bản ngã thấy nó đang tồn tại. Tất cả hữu vi đều vô thường bản ngã nào cũng bất toàn, mong manh huyễn hóa. Thấy ra pháp vô vi vô ngã mới vượt lên mọi khái niệm.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận