Hãy chánh niệm tỉnh giác.

Mọi hiện tượng vốn vô thường, khi gặp phải những hoàn cảnh trái ý nghịch lòng, phần nhiều chúng ta cảm thấy những hoàn cảnh ấy đem lại nỗi bất hạnh cho ta; nhưng sự thật không phải do hoàn cảnh mà do tâm trí phản ứng và diễn giải tạo nên đau khổ.
Hãy chánh niệm tỉnh giác.
09/06/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Khi nào gặp những hoàn cảnh không mong muốn như thế,thái độ minh triết sẽ giúp bạn tự tại, không bị nỗi bất hạnh chi phối bằng cách sáng suốt nhận biết hoàn cảnh đang gặp phải và không để tâm trí tạo tác ảnh hưởng đến bạn. Hãy chánh niệm tỉnh giác.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận